ανασυγκροτούμαι


ανασυγκροτούμαι
ανασυγκροτούμαι, ανασυγκροτήθηκα, ανασυγκροτημένος βλ. πίν. 74
——————
Σημειώσεις:
ανασυγκροτούμαι : στον απλό προφορικό λόγο συνηθίζεται και η κλίση του παρατατικού σε -ιόμουνα (ανασυγκροτιόμουνα) κατά το αγαπιέμαι (βλ. πίν. 59 ).

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.